Stressrådgivning

NYE VEJE TIL MINDRE STRESS

STRESS-BUSTING

Hvem er bange for pres og stress?
Det er almindeligt at vi ser stress som en farlig sygdom, der efterfølgende kræver en lang sygemelding med midlertidig invalidering og afsondring. Derfor har vi typisk lært at opfatte tegn på stress som noget skadeligt, vi skal undgå i hverdagen. Efterhånden har vi fået den opfattelse, at al oplevelse af stress og pres er af det onde.

Vi påvirker selv vores stress!
Vi skal i gang med at forstå og arbejde med stress og psykisk balance på nye måder. Stress handler om vores egen respons på situationer, vi opfatter belastende. Jo mere nervøse og fokuserede vi bliver over at udsætte os selv for travlhed, en krævende hverdag eller hektisk morgentrafik, jo mere stressede bliver vi. Stress opstår, når vi oplever og bearbejder en given belastning ud fra angst og frygt. Hvis vi møder en udfordring opfyldt af nyttesløse og vedvarende spekulationer og bekymringer som: ’Kan jeg nu nå det’? ’Er jeg mon god nok’? ’Kan jeg overhovedet klare de nye opgaver’? ’Er det mon farligt’? giver vi os selv double-trouble. Sådanne ’trigger-tanker’ sætter krop og sind i alarmberedskab, så vi nu både står med en krævende opgave og et krævende selv. Vi kan ikke bare sætte lighedstegn mellem livets og arbejdslivets udfordringer og så stress. Med andre ord: Vores opfattelse og bearbejdning af een og samme situation påvirker os fysisk i længere eller kortere tid og med forskellig virkning, alt efter om vi ser den som truende og uoverkommelig eller spændende, meningsfuld og løsbar!

Den metakognitive metode
Vi skal ikke lære at undgå pressede situationer – for det kan vi ikke! I stedet er der hjælp at hente i den nye forskning, metoder og enkle teknikker, som findes indenfor den metakognitive metode. Her lærer vi f.eks. at spotte trigger-tanker og bare registrere og observere dem i stedet for at lade os forføre ind i nedadgående spiral af angst, frygt og depression. I vores mentale apparat gemmer der sig nogle superstærke ressourcer, som vi kan optræne til at understøtte os i hverdagen og give krop og sind mere ro. Vi kan lære at få et anderledes forhold til vores mentale processer, så vi lettere kan stoppe et negativt tankemylder og lægge det fra os.

Hvad skal du lære for at få mindre stress?
Når vi lærer at bruge vores stress konstruktivt og energigivende og styre vores urealistiske forventninger til os selv eller andre, kan vi lettere opbygge og bevare et overskud.
Det er ikke så svært at håndtere unyttig selvkritik på autopilot og i stedet opbygge mere selvtillid overfor nye udfordringer. Når du hviler mere i dig selv ud fra en dybere viden om din krops og din bevidstheds ressourcer, klarer du lettere en travl hverdag med overskud, glæde og energi.

Læs dette eksempel på hvordan vi gør. (PDF)

Nye veje til mindre stress…
Vi skal i gang med at forstå og arbejde med stress og psykisk balance på nye måder. Stress handler om vores egen respons på situationer,  som vi opfatter belastende. Jo mere vi fokuserer på og bliver nervøse over om vi udsætter os selv for stress pga. travlhed, en krævende hverdag eller hektisk morgentrafik, jo mere stressede bliver vi. Stress opstår, når vi oplever og bearbejder en given belastning ud fra angst og frygt.

Læs mere her.

Har du en forespørgsel?
Send en besked via formularen, ring på (+45) 22 13 74 29 eller send en email på sh@erhvervspsykolog.net og hør hvad jeg kan gøre for jer.