Ledelsescoaching

Mange ledere ser individuel coaching som et vigtigt led i deres fortsatte professionelle kompetenceudvikling. Når jeg coacher ledere baserer jeg kvalitet og udbytte af coachingen på:

  • grundig og vedvarende uddannelse indenfor ledelse og organisation, bl.a. som specialist indenfor arbejds- og organisationspsykologi
  • solid specialuddannelse indenfor coaching
  • omfattende praktisk erfaring med moderne vilkår for og krav til professionel ledelse
  • og ikke mindst koblingen af den enkelte leders personlighed, værdier og potentialer til aktuelle situationer fra lederens hverdag

Coachingen er et personligt fristed og udviklingsrum for den enkelte leder. Her kan vi koncentreret drøfte og finde mulige veje gennem tvivl, dilemmaer og udviklingsmuligheder i de mangeartede ledelsesopgaver og –situationer, som hele tiden opstår og skal håndteres.

For mig er den bærende idé i al lederudvikling, at forandring, udvikling og effektiv opgaveløsning følges med trivsel og stolthed for lederen. Typiske temaer I coaching – altid med udgangspunkt I den konkrete situation kan være:

DET PERSONLIGE LEDERSKAB
Ledelse indebærer ikke mindst virkeliggørelsen af lederens egne personlige mål og arbejdsglæde. Hvordan får lederen sig selv, egne værdier og kvaliteter udviklet og udfoldet i det personlige lederskab? Og i de konkrete sistuationer?

KOMPLEKSITET
Der stilles virkelig store krav til ledere. Forandringer og besparelser skal implementeres, mange beslutninger kommer oppefra, medarbejderne skal trives, budgetterne skal holdes og kunder/borgere være tilfredse. Når det er svært at få enderne til at mødes, begynder mange ledere at rette bebrejdelser mod sig selv og bekymre sig om egne præstationer. Så er det vigtigt at få sparring for at bevare balancen og energien.

TEAMLEDELSE
Udvikling af velfungerende og effektive teams er en af lederens store og vedvarende ufordringer. Hvordan undgås eller afvikles konflikter i teams? Og hvordan sætter lederen klare rammer og retning i en produktiv dialog med team-medlemmerne?

DE ‘RIGTIGE’ BESLUTNINGER
Lederens kompetente beslutninger afhænger af måden, hvorpå lederen forholder sig til både de kort- og langsigtede problemstillinger. Hvordan træffes klare beslutninger, som afvejer mangfoldigheden af aktører, interesser og muligheder?

Læs her “Er dine beslutninger gode nok?” af Ole Dissing og Solveig Hansen Gjerding

ANERKENDENDE LEDELSE
Anerkendende ledelse i praksis bringer succesfulde erfaringer ind i dialogerne, udvikler læring og kobler meningsfulde løsninger og mål med energifyldte handlinger. Hvordan bruger lederen anerkendelse med situationsfornemmelse til at skabe optimale resultater?

Læs mere om Apprecialtive Inquiry i bogen ”Slip Anerkendelsen Løs” af Mads Ole Dall, Solveig Hansen (red.) Frydendal 2000

Ledelsesudvikling baserer jeg på stor erfaring med:

  • Individuel coaching af ledere
  • Coaching og facilitering lederteams
  • Undervisning  og faguvikling på diplom i ledelse på Metropol

Har du en forespørgsel?
Send en besked via formularen, ring på (+45) 22 13 74 29 eller send en email på sh@erhvervspsykolog.net og hør hvad jeg kan gøre for jer.

Indtast koden her

: *
Erhvervspsykolog