Metakognitiv terapi

Stress, angst og depression er ikke tilstande du behøver at finde dig i, men noget du kan gøre noget ved!

Med metakognitiv terapi kan du over en overskuelig tidsperiode og via enkle metoder genetablere en sund psykisk balance.

Symptomerne og ubehaget ved stress, angst og depression næres af tankemønstre, der gør dig over-opmærksom på bekymringer om fremtiden eller gamle problemer og ubehagelige oplevelser fra fortiden. Mange tror, at en sådan vedholdende opmærksomhed hjælper os med at forstå og bearbejde det, der er svært for os. Men desværre er effekten af problemfokusering og overtænkning den stik modsatte af det, du ønsker at opnå. Fremfor at opnå indre ro, afklaring og konstruktive handlemuligheder forværres din tilstand.

Jo mere du prøver at ’tænke dig rask’, jo stærkere bliver din uro og dine symptomer – og til sidst oplever du, at du har svært ved at stoppe tankemylder og selvovervågning.

I hver eneste samtaletime i metakognitiv terapi får du konkrete redskaber, spørgsmål og øvelser til at gennemskue dine uhensigtsmæssige overbevisninger og styre, hvilke af dine tanker du ønsker at fokusere på og give plads – og hvilke du kan lade ligge.

Metakognitiv terapi kan understøtte din frihed og selvbestemmelse over det du helst vil bruge opmærksomhed og kræfter på i din tilværelse.

Har du en forespørgsel?
Send en besked via formularen, ring på (+45) 22 13 74 29 eller send en email på sh@erhvervspsykolog.net og hør hvad jeg kan gøre for jer.