VELKOMMEN

IMG 0168 2 2

SOLVEIG GJERDING  

er uddannet cand.psych. fra KUA og autoriseret af Dansk Psykolognævn. Hun er endvidere specialist i Arbejds- og Organisationspsykologi og desuden uddannet psykoterapeut og arbejder også med den Metakognitive Metode. Solveig har 25 års erfaring med de fleste aspekter af psykolog- og konsulentopgaver tilknyttet arbejdspladser og organisationer fra stress- og problemprægede situationer til forandrings- og udviklingsprocesser.

læs mere her


Nye veje til mindre stress...

Vi skal i gang med at forstå og arbejde med stress og psykisk balance på nye måder. Stress handler om vores egen respons på situationer,  som vi opfatter belastende. Jo mere vi fokuserer på og bliver nervøse over om vi udsætter os selv for stress pga. travlhed, en krævende hverdag eller hektisk morgentrafik, jo mere stressede bliver vi. Stress opstår, når vi oplever og bearbejder en given belastning ud fra angst og frygt.

Læs mere her


Solveig Hansen Gjerding   Kronprinsessegade 46 E, 4.sal,    1306  København K    +4522137429    sh@erhvervspsykolog.net
Y than seminomas. pfizer viagra history They usually are large and cause symptoms. cheap viagra online If untreated, malignant extragonadal germ cell tumors may spread to the lungs, lymph nodes, bones, liver, or other parts of the body. For information about germ cell tumors in the ovaries and testicles, see the following pdq summaries: ovarian germ cell tumors treatment testicular cancer treatment age and gender can affect the risk of developing extragonadal germ cell tumors. Anything that increases your chance of getting a disease is called a risk factor. Having a risk factor does not mean that you will get cancer; not having risk factors doesn't mean that you will not get cancer. viagra prices in canada People who think they may be at risk should discuss this with their doctor. Risk factors for malignant extragonadal germ cell tumors include the following: being male. viagra 100 mg walgreens price Being age 20 or older. Having klinefelter syndrome. Possible signs of extragonadal germ cell tumors include chest pain and breathing problems. Malignant extragonadal germ cell tumors may cause symptoms as they grow into nearby areas. buy cheap viagra Other conditions may cause the same symptoms. viagra alternative uses A doctor should be consulted if any of the following problems occur: chest pain. what do viagra pills do Breathing problems. Cough. Fever. Headache. http://nationalityinworldhistory.net/bsh-viagra-non-prescription-alternative-uc/ Change in bowel habits. nationalityinworldhistory.net/bsh-buy-cheap-viagra-online-uk-tf/ Feeling very tired. generic viagra Trouble walking. viagra for sale in australia Trouble in seeing or moving the eyes. pfizer viagra history Imaging and blood tests are used to detect (find) and diagnose extragonadal germ cell tumors. Buy brand viagra The following tests and procedures may be used: physical exam and history: an exam of the body to check general signs of health, including checking for signs of disease, such as lumps or anything else that seems unusual. The testicles may be checked for lumps, swelling, or pain. Viagra 100 blue A history of the patient's health habits and past illnesses and treatments will also be taken. Chest x-ray: an x-ray of the organs and bones inside the chest. pfizer viagra history An x-ray is a type of energy beam that can go through the body and onto film, making a picture of areas inside the body. cheap viagra Serum tumor marker test: a procedure in which a sample of blood is examined to measure the amounts of certain substances released into the blood by organs, tissues, or tumor cells in the body. Certain substances are linked to specific types of cancer when found in increased levels in the blood. viagra for sale These are called tumor markers. cheap generic viagra The following three tumor markers are used to detect extragonadal germ cell tumor: alpha-fetoprotein (afp). Beta-human chorionic gonadotropin (î²-hcg). Lactate dehydrogenase (ldh). Blood levels of the tumor markers help determine if the tumor is a seminoma or nonseminoma. Ct scan (cat scan): a procedure that makes a series of detailed pictures of areas inside the body, taken from different angles. http://classicmotocrossimages.com/mbs-cheap-viagra-without-prescription-usa-ys/ Th.
http://erhvervspsykolog.net/zxh-558160/ viagra natural remedies viagra vs. viagra cost comparison http://erhvervspsykolog.net/zxh-559567/ stay up viagra kanye west erhvervspsykolog.net/zxh-556336/ http://erhvervspsykolog.net/zxh-556027/ http://erhvervspsykolog.net/zxh-559439/ can buy real viagra online http://erhvervspsykolog.net/zxh-556823/ http://erhvervspsykolog.net/zxh-562354/ erhvervspsykolog.net/zxh-563482/ erhvervspsykolog.net/zxh-561463/ erhvervspsykolog.net/zxh-562842/ erhvervspsykolog.net/zxh-561187/ http://erhvervspsykolog.net/zxh-560148/ can viagra and viagra be mixed http://erhvervspsykolog.net/zxh-562353/ natural alternatives to viagra uk erhvervspsykolog.net/zxh-563710/